Plot for sale - 182.100 €

 

Description

Plot for sale in Tarragona Reus 

Solar sense edificar situat en Prous i Vila, 30 i Ronda Subirà 21. 
Alta reguladora màxima: PB +3PP (13pm)
Profunditat edificable: PB 100% PP 15 m
Usos: Habitatge (només planta pis), hoteler, bars i restaurants, comercial (PB+1PP), oficines, sanitari, educatiu cultural, religiós, oci, esportiu, proveïment. 

En el seu entorn existeixen habitatges plurifamiliars de similars característiques. La zona compta amb tota mena de serveis bàsics, com ara, sanitaris, educatius, restaurants, supermercats, comerços, àmplies zones verdes, etc.

A més el municipi disposa de tot tipus de transport públic com a autobusos, metre, rodalia, aeroport, etc.

Disposa de bones connexions amb tota mena de carreteres, nacional, comarcal, local, autovies i autopista.

PROUS I VILA: Edifiable al 100% Superfície construïda *maxima 524 m².

RONDA SUBIRA: Planta baixa al 100% 384 m² i plantes trepitjo uns 172,50 m². Superfície construïda maxima: 901,50 m²

Les superfícies dels solars són aproximades.


 

Energy rating

In process

In process
Property Views

 

This website uses cookies For
Improve your navigation experience

CONTINUE